Онлайн практически форум с учители на тема „Прилагане на компетентностния подход с оглед повишаване на резултатите на учениците от НВО по БЕЛ и математика в VII клас и от ДЗИ – обмяна на добри практики“

Изх. № РУО1-11116/12.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град на 23.04.2021 г. от 09:45 ч. до 12:00 ч. във виртуалната зала на РУО – София-град ще се проведе онлайн практически форум с учители на тема „Прилагане на компетентностния подход с оглед повишаване на резултатите на учениците от НВО по БЕЛ и математика в VII клас и от ДЗИ – обмяна на добри практики“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище, че  всеки педагогически специалист, който е подал заявка за участие във форума ще получи на посочената от него електронна поща линк за включване.

Моля да създадете необходимата организация за участието им без това да нарушава учебния процес.

Приложение:

  1. Програма на практическия форум.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД