Онлайн семинари в подкрепа на директорите на училищата

Изх. № РУО1 – 34383/3.12.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Център за творческо обучение с вх. № РУО 1-34219/02.12.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на договор между Министерство на образованието и науката и Център за творческо обучение, се организира серия от онлайн семинари в подкрепа на директорите на училищата. Информацията за предстоящите уебинари и запис от срещите ще бъде публикувана на страницата на МОН на edu.mon.bg

Серията от онлайн семинари ще се проведе в периода 3 – 16 декември 2020 г., както следва:

  1. ”Облачна платформа G Suite за образованието на Google – как да започнем?” – 03.12.2020 г. от 16:30 часа.
  2. ”Управление на училище в облака с G Suite за образованието на Google” – 10.12.2020 г. от 16:30 часа.
  3. ”Моделът 1:1 и проектно базирано обучение в облака“ – 16.12.2020 г. от 16:30 часа.

Продължителността на всяка от сесиите ще бъде 60 минути. На живо ще могат да се включат до 250 човека за всяка сесия. Запис от срещата ще бъде достъпен за всички.

Подробна информация за предстоящите семинари ще намерите в приложението.

 

Приложение:

  1. Писмо на Център за творческо обучение за онлайн семинари в подкрепа на директорите на училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД