Онлайн семинар, посветен на Деня на Земята

Изх. № РУО1-14841/18.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо нa ИКИТ-БАН с вх. № РУО1-14717/18.04.2022 г., Ви уведомявам, че на 26 април 2022 г. (вторник) от 13.00 часа до 15.00 часа ще се проведе онлайн семинар, посветен на Деня на Земята, на тема „Инвестираме в нашата планета“, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“.

Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по география и природни науки и е част от календара на инициатива Ден на Земята, който се провежда под егидата на ООН.

Семинарът включва лекционна част от няколко презентации с възможност за дискусия и въпроси. Лектори на събитието са учени от България и чужбина, като презентациите на гост-лекторите от чужбина ще бъдат на английски език.

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 21 април 2022 г., включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация.

Линкът за достъп до събитието ще бъде изпратен до регистрираните участници на 25 април 2022 г.

Програмата за събитието и линк към регистацията са публикувани и на сайта на Космическо училище.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

 

Приложение:

  1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД