Онлайн състезание по математика и физика ППМГ Бургас Challenge

Изх. № РУО1- 16763/05.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ППМГ, гр. Бургас, с вх. №РУО1-16246/03.05.2022 г. Ви уведомявам, че онлайн състезанието по математика и физика ППМГ Бургас Challenge ще се проведе, като следва:

– състезанието по математика –  на 21.05.2022 г. (за групи V клас и IX-XII клас – първи ден) и на 22.05.2022 г. (за групи VI клас, VII-VIII клас и IX-XII клас – втори ден);

– състезанието по физика ще се проведе на 28 май.

Състезанието е безплатно и се провежда дистанционно. За да участват, учениците трябва да направят свой профил в сайта на състезанието: https://burgaschallenge.com/bschallenge-2022/.

Състезанието е подходящо за ученици от V до XII клас, но се допуска участието на ученици до IV клас включително в състезателна група V клас. При изявено желание ученик може да се яви на тема за по-висока възрастова група от тази, съответстваща на неговия клас.

Възрастовите групи в състезанието по математика са V клас, VI клас, VII-VIII клас и IX-XII клас.

Възрастовите групи в състезанието по физика са V клас, VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас и XI-XII клас.

Повече информация за инициативата може да откриете в сайта на състезанието https://burgaschallenge.com/ и във фейсбук страницата https://www.facebook.com/BurgasChallenge/.

Моля да уведомите учителите по математика, учителите по физика и учениците от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД