Онлайн състезание

Изх. № РУО1-8711/17.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8430/15.01.2021 г. Ви уведомявам, че АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас организира общинско онлайн състезание за написване на есе на български език по нравствен проблем за наградата „Гео Милев – есеист“, за превод на текст (проза) от български на английски език за наградата „Гео Милев – преводач“, за рисунка и илюстрация за наградата „Гео Милев – художник“. Право на участие имат ученици от VIII до XII клас от цялата страна.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за състезанието.

 

Приложение: обява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД