Определяне на нови дати за предварителни изпити с формат ДЗИ по Български език и литература за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство

Изх. № РУО1-15878/30.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-15471/26.05.2023 г. Ви уведомявам, че УНСС определя 17 и 25 юни 2023 г. за нови дати за провеждане на предварителен изпит с формат на ДЗИ по български език и литература.

Регистрацията на ученик, желаещ  да положи предварителен изпит за прием в УНСС, се извършва онлайн на адрес: https://webpriem.unwe.bg

Моля да сведете информацията на вниманието на  учениците от XII клас в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД