Определяне на 06.11.2023 г. (понеделник) за неучебен ден

Изх. № РУО1-35625/01.11.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-3470/31.10.2023 г. на министъра на образованието и науката относно определяне на 06.11.2023 г. (понеделник) за неучебен ден за всички ученици от училищата, в които има избирателни секции, разкрити по реда и при условията на Изборния кодекс, за втори тур на изборите.

 

Приложение:

  1. Заповед №РД09-3470/31.10.2023 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД