Определяне състава на комисиите за провеждане на ДЗИ в училището, сесия август-септември 2021 г.

Изх. № РУО1-25498/02.08.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ – сесия август-септември 2021 г. Ви уведомявам, че в срок до 09.08.2021 г., на [email protected] , следва да изпратите сканирана заповед на директора, регламентирана в разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 4 и чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

Моля, в срок до 05.08.2021 г., да попълните следната онлайн справка за учителите, включени в състава на комисията за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtizaDNTd4eh7ke9HMzsmPe9ve2Z4QrWhCFUv6OtUfrmPu7g/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД