Организация за провеждане едновременно на присъствени учебни часове и на часове в електронна среда

Изх. № РУO1-4133/03.02.2021 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо № 9105-39/02.02.2021 г., вх. № РУО1-3981/02.02.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, относно създаване на организация за провеждане едновременно на присъствени учебни часове и на часове в електронна среда.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД