Организация за провеждане на националния кръг на олимпиадата по философия и националния кръг на олимпиадата по гражданско образование за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-14097/15.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и в изпълнение на заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че организирането и провеждането на националния кръг на олимпиадата по философия и на националния кръг на олимпиадата по гражданско образование ще се проведе, както следва:

1.Националният кръг на олимпиадата по философия  – на 27.06.2020 г. (събота) от 08.00 ч. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”. Списъкът с класираните за националния кръг ученици е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

2.Националният кръг на олимпиадата по гражданско образование  – на 28.06.2020 г. (неделя) от 08.00 ч. в 134  СУ „ Димчо Дебелянов” за учениците от първа и втора  възрастови групи по график за защита на проектите и от 13.30 ч. за учениците от трета възрастова група/ работа по казус/.  Списъкът с класираните за националния кръг ученици е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Учениците трябва да носят със себе си лична карта или ученическа лична карта, черен химикал за писане и да се явят пред училището половин час преди началния час  на олимпиадата.

Приложение:

  1. Изменение на Регламента на олимпиадата по Философия.
  2. Изменение на Регламента на олимпиадата по Гражданско образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД