Организация на деня след провеждане на избори за общински съветници и кметове

Изх. № РУО1-29919/21.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-369/21.10.2019 г. на министър Красимир Вълчев относно организация на деня след провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение:

  1. Писмо №9105-369/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД