Организация по провеждането на областния кръг на олимпиада по история и цивилизации

Изх. № РУО-3203/07.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/,  на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента на олимпиадата по история и цивилизации, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе на 26.02.2023 г. (неделя) от 09:00 часа.  

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 26.02.2023 г. до 08:30 часа с документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и син химикал, в следните училища домакини:

  • 17 СУ „Дамян Груев“, район „Красна поляна”, ж.к. „Западен парк“, ул. „Сава Михайлов“ № 64 – за учениците от V клас.
  • СПГТ, район „Оборище”, бул. „Сливница“ № 182 – за учениците от VI клас.
  • 23 СУ „Фредерик ЖолиоКюри“, район „Слатина”, бул. „Ситняково“ № 21 – за учениците от VII клас.
  • 7 СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „ул. Цар Иван Шишман“ № 28 за учениците от VIII, IX с РИЧЕ, IX с ИИЧЕ и XI клас.
  • ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13 – за учениците от X клас.
  • 33 ЕГ „Света София“, район „Илинден“, ул. „Пловдив“ № 20 за учениците от XII клас.

В срок до 15.02.2023 г., училищата, от които има класирани ученици предлагат квестори на училищата домакини, за провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации (по 1 квестор на всеки 5 класирани ученици), на следните имейли: [email protected] (17 СУ);  [email protected] (СПГТ); [email protected] (23 СУ); [email protected] (7 СУ);  [email protected] (ПГМЕ);  [email protected] (33 ЕГ).

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 26.02.2023 г. в 07:45 часа за инструктаж.

За национален кръг се класират ученици от VII, X и XII клас.

Пожелавам успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-45/24.01.2023 г.

началника на РУО – София-град/