Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация

Изх. №  РУО1-6031/19.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 28.02.2021 г. (неделя) от 09.00 ч. в следните училища-домакини:

5 клас – 17.СУ „Дамян Груев”, район „Красна поляна“, ж.к. „Западен парк“, ул. „Сава Михайлов“ № 64;

6 клас – 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, район „Слатина“, бул. „Ситняково“ № 21;

7 клас – 164.ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, район „Оборище“, ул. „Султан тепе” Nº 1;

8 , 9 и 11. клас – 7. СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28;

10 клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13.

12 клас – 33 ЕГ „Света София”, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20 (в сградата на 45 ОУ).

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в 08:30 ч. в определените за съответния клас училища-домакини при спазване на определените противоепидемични  мерки, като носят със себе си документ за самоличност – лична карта или ученическа лична карта.

Напомням, че информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД