Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации

Изх. №  РУО1-7632/16.02.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизации за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе на 27.02.2022 г. (неделя) от 09.00 ч. в следните училища домакини:

5 клас – 17.СУ „Дамян Груев”, район „Красна поляна“, ж.к. „Западен парк“, ул. „Сава Михайлов“ № 64;

6 клас – 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, район „Слатина“, бул. „Ситняково“ № 21;

7 клас – 164.ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, район „Оборище“, ул. „Султан тепе” Nº 1;

8 , 9 и 11 клас – 7. СУ „Св. Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28;

10 клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 13.

12 клас – 33 ЕГ „Света София”, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20 (в сградата на 45 ОУ).   

Квесторите се явяват в определените училища на 27.02.2022 г. в 07.40 ч. за инструктаж.

Класираните за областния кръг на олимпиадата ученици, които подлежат на тестване за COVID-19, следва да се явят на 27.02.2022 г. в 08.00 ч. в определеното училище.

Касираните за областния кръг на олимпиадата ученици, които притежават „зелен сертификат“, следва да се явят на 27.02.2022 г. в 8.20 ч. в определеното училище.  

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Информацията за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации, както и резултатите на участниците, ще бъдат публикувани на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД