Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Изх. №  РУО 1-4924/24.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че информацията във връзка с организирането и провеждането на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация се публикува на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстоун“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиадата по история и цивилизации, областен кръг“.

Областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се проведе на 29.02.2020 г. в следните училища- домакини:

  1. клас – 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, бул. „Ситняково“ № 21
  2. клас – ПГМЕ „Н. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ № 13
  3. клас – 18.СУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска“ № 68
  4. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас – 164.ГПИЕ, ул. „Султан тепе” Nº 1
  5. клас – 18.СУ „Уилям Гладстон”   ул. „Пиротска“ № 68

Всички ученици да носят със себе си лична карта или ученическа лична карта и да се явят пред съответните училища в 08.15 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД