Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Изх. № РУО1-13765/11.06.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и в изпълнение на заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че организирането и провеждането на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се проведе на 28.06.2020 г. (неделя) от 14.00 ч. в 18 СУ „Уилям Гладстоун“. Списъкът с класираните за националния кръг ученици от VII, X и XII клас е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Учениците трябва да носят със себе си лична карта или ученическа лична карта, черен химикал за писане и да се явят пред училището в 13.30 ч.

 

Приложение: Изменение на Регламента на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД