Организация, провеждане и оценяване на НВО в 10 клас в столичните училища

Изх. № РУО1-5805/18.02.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В 10 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на НВО в 10 клас, на учебната 2020/2021 г., със заповед № РД 01-66/02.02.2021 г. на началника на РУО – София-град е определена Регионална комисия за организиране и провеждане на Национално външно оценяване на ученици в 10 клас.

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и График на дейностите за организиране и провеждане на Национално външно оценяване на ученици за учебната 2020/2021 г. в срок до 22.02.2021 г. следва да изпратите до регионалната комисия за организиране и провеждане на Национално външно оценяване на ученици в 10 клас, декларациите на предложените от Вас оценители, квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст.

Сканираните декларации изпращайте на електронна поща [email protected]. Особено важно е в подаваните декларации да бъде изписано „учител по … /учебен предмет, по който преподава/”.

Моля за име на изпратения от Вас файл да изпишете кода по НЕИСПУО на училището.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД