Организация, провеждане и оценяване на НВО в 7 и 10 клас в столичните училища

Изх. № РУО 1-  17198/01.06.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В 7  И  10 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 04.06.2021 г. ще се проведе „Работна среща с директорите на столичните училища“ относно  организацията за провеждане на НВО в 7 клас и НВО в 10 клас на учебната 2020/2021 г. във виртуалната зала „РУО  – София-град“, както следва:

  • От 10:00 часа – за директорите на средни и обединени училища, профилирани и професионални гимназии;
  • От 14:00 часа – за директорите на основни училища.

На електронните пощи на училищата ще получите линк за присъединяване към срещата.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД