Организиране и провеждане на ДЗИ през учебната 2019/2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ през учебната 2019/2020 г. Ви изпращам заповед № РД 09-3197/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-3197/ 27.12.2019 г. и приложения към нея: правила за информационна сигурност; инструктаж за зрелостника; инструктаж за квестора; инструктаж за консултант чужд език; инструктаж за консултант СОП.
     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД