Организиране на ваксинация на служителите в държавните, общинските и частните детски градини и училища

Изх. № РУО1-27376/27.08.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СОА21-ДИ05-2678/27.08.2021 г., вх. № РУО1-27373/27.08.2021 г., Ви информирам следното:

Столична община, Столична РЗИ и РУО – София-град организират възможност за ваксинация на служителите в държавните, общинските и частните детски градини и училища на място в образователните институции при наличие на не по-малко 25 заявили желание. Заявки, съдържащи броя на служителите, адрес на институцията, име и телефон за контакт с директора, се изпращат на електронен адрес [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД