Организиране на спортни празници „Да играем заедно“.

Изх. № РУО1-29752/16.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ЦСОП И РЦПППО – СОФИЯ-ГР АД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖОIYВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на „Спешъл Олимпикс България“ с вх. № РУО1-29591/15.09.2021 г., относно организиране на промоциални спортни празници „Да играем заедно“ и онлайн среща в платформата TEAMS на 17.09.2021 г. от 16:30 до 17:30 часа, на която да бъдат обсъдени въпроси, свързани с организацията на спортните празници.

Приложение:

  1. Писмо на „Спешъл Олимпикс България“ с вх. № РУО1-29591/15.09.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД