Организирани пътувания на деца ученици и предстоящи абитуриентски балове

Изх. № РУО1-17815/12.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СДВР с вх. № РУО1-17356/10.05.2022 г., относно организирани пътувания на деца ученици и предстоящите абитуриентски балове, Ви уведомявам, че по искане на СДВР, с цел обезпечаване на безопасността на движението по пътищата и недопускане на  инциденти при придвижването на децата и учениците, е необходимо да предоставяте информация относно предстоящи организирани пътувания на деца и ученици, в срок не по-късно от 48 часа преди отпътуването, на имейл [email protected] Информацията следва да съдържа данни за мястото, датата и часа на събирането, броя на транспортните средства, предвидени за пътуване и имена и телефонен номер за връзка с отговорник за пътуването от страна на институцията.

От СДВР е създадена организация за провеждане на инструктажи и проверки на водачите и превозните средства, с които ще се осъществяват пътуванията с ученици и деца. При извършваните проверки ще се акцентира на проверка с техническо средство на водачите за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози и техническото състояние на превозните средства.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-17355/10.05.2022 г. на СДВР, относно предстоящите абитуриентски балове, с цел обезпечаване на безопасността на движението по пътищата, недопускане нарушения на обществения ред и инциденти по време на придвижването и празнуването от зрелостниците, приложено Ви изпращам информация за създадената организация от СДВР и препоръки към абитуриентите и техните родители, с които следва да запознаете абитуриентите.

 

Приложение:

  1. Информация за създадената организация от СДВР и препоръки към абитуриентите и техните родители.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД