Осигуряване на топла вода за хигиенни нужди на учениците

Изх. № РУО1-21386/18.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със започване на учебната година и епидемиологичната обстановка в страната, моля в срок до 19.08.2020 г. 16:00 ч. да попълните информация за наличие на топла вода за хигиенни нужди на учениците и персонала в повереното Ви училище на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchrTQ4V2_WTmCK9m-pwh2C7jqz00faifxXNV7qNi4QmHPt3A/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД