Осмо издание на кампанията „Походът на книгите“

Изх. № РУО1-4670/ 20.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че осмата по ред кампания „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на образованието и науката и Столична община, целяща повишаване на интереса на децата към четенето и книгите, ще се проведе от 2-ри до 23-ти април 2020 г.

В рамките на кампанията се осъществява инициативата „Известните българи четат на деца“, естествено свързана с всеки Празник на книгата, когато по повод Международния ден на детската книга и във връзка с Националната стратегия за повишаване на грамотността се организират голям брой инициативи и събития. РУО – София-град се присъединява към инициативата на Асоциацията и като виждаме у Вас естествени съмишленици и поддръжници, призоваваме и насърчаваме Вашата инициативност за популяризирането на книгите и четенето сред подрастващите и през тази година.

Форматът позволява осъществяването на не повече от 20 посещения в град София в периода 3-10 април в училища и в периода 13-23 април в детски градини.

Моля да имате предвид, че подаване на заявки за включване на детски градини и училища от град София към инициативата „Известните българи четат на деца“, която тази година ще се реализира в дните от 2-ри до 23-ти април, ще се приемат до 14.03.2020 г. (петък) на email: filipova@abk.bg

За да бъде разгледана Вашата заявка, във Вашите писма е необходимо да включите следната информация:

– име и адрес на детската градина/училището;

– лице за контакти – име и телефон;

– колко деца очаквате да се включат в срещата и в каква възрастова група (между 4 и 13 годишни);

– възможни дати, часове и място за реализиране на посещението.

Подаване на заявки за включване на ВЪНШНИ СЪБИТИЯ в календара на „Походът на книгите“ можете да направите до 14.03.2020 г.*

Във Вашите писма е необходимо да включите следната информация:

– кога и къде ще се състои събитието;

– кой го организира и към кого е насочено;

– по какъв начин е обвързано с кампанията за стимулиране на четенето сред подрастващите;

– снимков материал, илюстрация към текст.

*Организаторите си запазват правото на селекция. Събитието се отразява в мрежите на АБК.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД