Осъществяване на оперативна връзка със СРЗИ

Изх. № РУО1-30926/31.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 11-14/29.10.2019 г. на Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/, с вх. №РУО1-30820/31.10.2019 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019/2020 и Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания, в зависимост от конкретната обстановка и при условие, че временно спиране на учебните занятия ще бъде с положителен ефект върху развитието на епидемията, директорът на СРЗИ прави предложение до Регионално управление на образованието за временно прекратяване на учебните занятия в отделни учебни заведения или във всички учебни заведения.

При възникване на обективна среда, с цел да бъдете оперативни е необходимо да осъществявате връзка със Столична регионална здравна инспекция, като информирате и     Регионално управление на образованието за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Своите сигнали директорите на столичните училища следва да изпращат на електронната страница на СРЗИ в рубриката „Подай сигнал“ или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД