Отбелязване на Деня на ООН

Изх. № РУО1- 34921/19.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-34668/18.10.2021 г. и 76 години от създаването на ООН, приложено Ви изпращам материал с информация за ООН и дейността на световната организация, разработен от Дружеството за ООН в България.

Денят на ООН е определен с Резолюция №168 на Общото събрание на ООН през 1947 г. и се отбелязва всяка година на 24 октомври.

 

Приложение:

  1. Материал с информация за ООН и дейността на световната организация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2328/18.10.2021 г.

на началника на РУО – София-град)