Отбелязване на Международния ден без тютюнопушене

Изх. № РУО1-32323/13.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-379/06.11.2020г., вх. № РУО 1-31264/06.11.2020г., Ви уведомявам, че Сдружение „България без дим“ отбелязва Международния ден без тютюнопушене на 19.11.2020 г. Денят е повод да се засили информирането относно вредата от тютюнопушенето, като се представят ползите от отказването му и се акцентира на начините на превенция и рисковете за здравето на подрастващото поколение.

В тази връзка, Ви предоставям информация от сдружение „България без тютюнев дим“ относно отбелязването на Международния ден без тютюнопушене.

Приложение:

  1. Покана и информация от Сдружение „България без тютюнев дим“ относно отбелязването на Международния ден без тютюнопушене.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката)