Отбелязване на 10 март – Ден на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война

Изх. № РУО1-333/06.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-273/05.01.2022 г., Ви уведомявам, че за поредна година предстои провеждането на „Урок по достойнство” в училищата. Това е една от инициативите, посветени на отбелязването на 10 март – Ден на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

На електронен адрес http://alef-bg.org са достъпни ученически есета, наградени в проведения международен конкурс на тема „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Използването им при отбелязването на Деня на спасяването на българските евреи е по преценка на учителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД