Отбелязване на 30 години от присъединяването на България към Международната организация на франкофонията

Изх. № РУО1-6920/01.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-61/23.02.2021 г., вх. № РУО 1-6368/23.02.2021 г. Ви уведомявам, че през 2021 година предстои отбелязване на 30 години от присъединяването на България към Международната организация на франкофонията. Официалният ден е на 20 ноември, а Международният ден на франкофонията е на 20 март. За тези три десетилетия на членство България постигна значителни успехи в рамките на франкофонското семейство и участва активно в изграждането на единна франкофония, основана на споделянето на френския език, многоезичието и универсалните ценности на мира. демокрацията, човешките права и устойчивото развитие.

С оглед гореизложеното, моля в училищата с изучаване на френски език в подходящо време  да бъде организиран Ден на франкофонията, по идея на учители и ученици, със занимания и дейности, пряко посветени на френския език и на ролята на франкофонията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД