Отваряне на долументи от Системата за сигурно електронно връчване

Рег. № РУО1 – 34298/10.12.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че след направена проверка от Държавна агенция „Електронно управление“ е установено, че към настоящия момент, регистрирани в системата за Сигурно електронно връчване образователни институции, не отварят получените от тях документи.

В тази връзка и в изпълнение на разпоредбата на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс следва да създадете организация на ниво поверената Ви институция и да предприемете спешни действия за своевременното получаване на връчените електронни изявления чрез изтегляне на съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД