Откриване на виртуална изложба „Космически изследвания в карти“

Изх. № РУО1-11870/26.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10619/18.04.2023 г. Ви уведомявам,  че на 11.06.2023 г. в кампуса на Националния институт за образование на Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица, област Стара Загора, ще се проведе финалният кръг на XI конкурс за „Млади изобретатели“.

Повече от 30 години талантливи младежи от цяла България се явяват на състезания по физика и по математика, организирани от Института за висши науки и Фондация „Миню Балкански“ (www.balkanski-foundation.org). През учебната година комисия от учители, университетски преподаватели, инженери и индустриалци приемат, разглеждат и оценяват проекти и реализации на  ученици. От получените предложения се избират най-добрите 10. Техните автори са поканени да представят своите творби в изложбените зали на Националния институт за образование на Фондация „Миню Балкански”.

Заявка за участие в конкурса се изпраща на e-mail: [email protected] с копие до: [email protected], в срок до 01.06.2023 г. и следва да съдържа: лични данни на участника/участниците – имена, възраст, клас, специалност/профил, телефони и e-mail за кореспонденция; училище – име, адрес, телефон и e-mail за кореспонденция; ръководител (учител) – име, телефон и e-mail; област от техниката или науката, за която се отнася предложението; кратко представяне на идеята, теоретична обосновка; експериментална постановка с идея за практическа реализация (какви материали и инструменти ще са необходими, за да се направи).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1029/25.04.2023 г.

на началника на РУО – София-град)