Откриване на виртуална изрожба „Космически изследвания в карти“

Изх. РУО1-32584/05.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32234/04.10.2021 г. Ви уведомявам за възможността учениците и учителите от училищата в град София да посетят виртуалната изложба „Космически изследвания в карти“, организирана по линия на образователната инициатива „Космическо училище“.

Изложбата е изцяло онлайн, като нейното откриване е на 6 октомври 2021 г. от 14.20 часа, в рамките на Световната седмица на космоса, чествана в периода 4 – 10.10.2021 г., част от календара на ООН.

Откриването и представянето на изложбата на 6 октомври ще бъде онлайн в платформата GoToMeeting, като за целта желаещите да присъстват на откриването трябва да се регистрират на следния линк: Регистрация. Регистрацията ще бъде отворена до 10.00 часа на 6 октомври 2021 г. Продължителността на откриването и представянето на изложбата ще бъде около 40 минути – от 14:20 до 15:00 часа. Линковете за събитието ще бъдат изпратени до регистриралите се участници на 5 октомври 2021 г.

Виртуалната изложба ще бъде свободно достъпна на сайта на Космическо училище: https://exhibition.spaceschooibg.eu/

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на e-мейл адреса на Космическо училище:e-mail [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД