Откриване на учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-30681/15.08.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с откриването на новата учебна 2022/2023 година, приложено Ви изпращам писмо на МОН № 9105-294/12.08.2022 г., с вх. № РУО1 – 30617/12.08.2022 г., за сведение и изпълнение.

 

Приложение: съгласно текста

 

                             Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                             НАЧАЛНИК НА

                             РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

                             ИВАН ЙОВЧЕВ

                             НАЧАЛНИК НА

                             РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД10-711/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката)