Откритата практика по география и икономика в V клас

Изх. № РУО1-35082/26.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година, на 15 ноември 2023 г. (сряда) от 11:00 часа в 7. СУ „Св. Седмочисленици“ – район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по география и икономика на тема „Прилагане на учебната програма по география и икономика в V клас“.

Ще бъде представен урок за нови знания „Сушата и водата на Земята. Континенти и океани” от Виолета Михайлова – старши учител по география и икономика.

Моля да уведомите учителите по география и икономика в повереното Ви училище за откритата практика  и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Поради ограничения капацитет на залата моля в срок до 13.11.2023 г. учителите по предмета да заявят присъствие на откритата практика на следния линк: https://forms.gle/zHz9SRYqDmp73AWU9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД