Откритата практика по история и цивилизации в X клас

Изх. № РУО1-3168/07.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 14 февруари 2023 г. от 11:50 часа в 133 СУ „А. С. Пушкин“ –  ул. „Цар Шишман“ № 1, РУО – София-град организира провеждане на открита педагогическа практика за учители по история и цивилизации на тема „Прилагане на учебната програма по история и цивилизации за X клас“.

Ще бъде представен урок за нови знания „Българското общество през Възраждането” от Венцеслав Веселинов – учител по история и цивилизации в 133 СУ.

Моля да уведомите учителите по история и цивилизация в повереното Ви училище за откритата практика  и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 13.02.2023 г. учителите по предмета заявят своето желание за участие на следния линк: https://forms.gle/KjmHu6mnJvYN5Xhe7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-45/24.01.2023 г. на началника на РУО – София-град/