Открита педагогическа практика в ПГД

Изх. № РУО1-11972/15.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, на 27.04.2021 г. от 12.50 часа в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, район „Триадица“, ул. „Балша“ № 2, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка от професионални направления „Дизайн“ и „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ на тема „Облекло – изработване на уникати от облекла“. Откритата педагогическа практика е урок по учебна практика от разширената професионална подготовка на учениците в X клас и ще се проведе в MS Teams.

Моля да уведомите учителите от професионалните направления в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното участие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрацията е в срок до 22.04.2021 г. на посочения линк: https://forms.gle/1gYZV1GPzoU7mi2c7

Регистриралите се учители ще  получат линк за достъп на посочените имейли във формуляра за регистрация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД