Открита педагогическа практика в 55 СУ

Изх. № РУО1-12122/16.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, на 20.04.2021 г. от 12.30 часа в 55 Средно училище „Петко Каравелов“, район „Студентски“, ще се проведе чрез Google classroom открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество на тема „Техника в дома“.

Моля да уведомите учителите по технологии и предприемачество V – VII клас в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното участие, без нарушаване на учебния процес. Откритата педагогическа практика е урок от учебната програма по технологии и предприемачество за V клас.

Регистрацията е в срок до 19.04.2021 г., включително, на посочения линк: https://forms.gle/GtV5T3vB7qA7meWP6

Регистриралите се учители ще получат линк за достъп на посочените имейли във формуляра за регистрация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД