Открита педагогическа практика за учители в начален етап

Изх. № РУО1-11648/21.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че на 24.03.2021 г. от 10.05 ч. до 10.45 ч. в IV б клас на 20. ОУ „Тодор Минков“ – район Триадица, чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Умножение на многоцифрено число с 10, 100 и 1000“, с учител Даниела Койчева.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят данните си на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciL-owNTkCcnPc-z5s8WNTj2-5axzZBg35jCVbJwuOBysN5Q/viewform?usp=sf_link

Заявилите желание за участие учители ще получат по имейл код за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                            

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02- 851/ 17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град /