Открита педагогическа практика за учители в начален етап

Изх. № РУО1-5734/02.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 10.03.2023 г. (петък) от 9.50 ч. до 10.30 ч. в IV б клас на 121. СУ „Георги Измирлиев“  ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Упражнение върху деление на многоцифрено с едноцифрено число“, с учител Ева Мострова.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ8W34oYTVf1jmcHMzySwruwAH-1askYA2kOpfD6-6xI_Uxw/viewform?usp=pp_url

 

Учителите попълнили формуляра, ще получат потвърждение на посочения имейл следобед на 09.03.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                            

СОФИЯ-ГРАД