Открита педагогическа практика за учители в начален етап

Изх. № РУО1-7055/16.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година Ви уведомявам, че на 24.03.2023 г. (петък) от 09.40 ч. до 10.20 ч. в IV а клас на 37. СУ „Райна Княгиня“  ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Подготовка за НВО по БЕЛ“ – урок „Минало време на глаголите“, с учител Ирена Борисова.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1bsHzMvQIb8LqqsUF134zBTLVfb0Z5UXFCor_VyMl3ZM/edit

Заявилите участие ще получат потвърждение на посочения имейл на 23.03.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                           

СОФИЯ-ГРАД