Открита педагогическа практика за учители в начален етап

Изх. № РУО1-10176/10.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 20.04.2023 г. (четвъртък) от 9.40 ч. до 10.20 ч. в III б клас на 33. ОУ „Санкт Петербург“  ще се проведе присъствена открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Пролетни празници“ – интегративен урок с учител Валентина Митева.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOfM6rMy_xPMq9KNf9qYxhRgwKcYzzbJYZTggvfBCV1qT1rw/viewform?usp=sf_link

Учителите попълнили формуляра, ще получат потвърждение на посочения имейл следобед на 19.04.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                            

СОФИЯ-ГРАД