Открита педагогическа практика за учители в начален етап

Изх. № РУО1 – 10500/12.04.23г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 28.04.2023 г. (петък) от 9.40 ч. до 10.20 ч. в IV б  клас на 131. СУ „Кл. А. Тимирязев“  ще се проведе присъствена открита педагогическа практика „Подготовка за НВО по БЕЛ“ за учители в начален етап, с учител Любка Лакова.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1FT8hGwUFTy7jmhtUCcwmDsBO5DwUcYc9T1PqlPW-9P0/edit

 

 

Учителите попълнили формуляра, ще получат потвърждение на посочения имейл следобед на 27.04.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                           

СОФИЯ-ГРАД