Открита педагогическа практика за учители в начален етап „Урок по родолюбие“

Изх. № РУО1-4254/12.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Регионалната програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи за учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че по повод 3 март  – Национален празник Република България, на 29.02.2024 г. от 11.00 ч. до 11.40 ч. в III клас на 37. СУ „Райна Княгиня“  ще се проведе присъствена открита педагогическа практика за учители в начален етап „Урок по родолюбие“, с учители Десислава Аврамова и Пролетка Николаева.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1pNE7-l_lgXDaBO6ZZvfXOP2Va8jCuh8y177zGOfaFgg/edit

Попълнилите формуляра ще получат потвърждение на посочения имейл.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                           

СОФИЯ-ГРАД