Открита педагогическа практика за учители в начален етап „Правилно писане на думи и изречения“

Изх. № РУО1-9855/25.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9168/19.03.2024 г. Ви уведомявам, че във връзка с подготовката на НВО по БЕЛ на 28.03.2024 г. (четвъртък) от 13.00 ч. до 13.40 ч. в IVг клас на 75. ОУ „Тодор Каблешков“  ще се проведе присъствена открита педагогическа практика за учители в начален етап „Правилно писане на думи и изречения“, с учител Цветомир Маринов.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляр за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1pNE7-l_lgXDaBO6ZZvfXOP2Va8jCuh8y177zGOfaFgg/edit

Попълнилите формуляра ще получат потвърждение на посочения имейл на 27.03.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                           

СОФИЯ-ГРАД

          

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД      

/съгл. Заповед № РД 10-437/15.03.2024 г. на министъра на образованието и науката/