Открита педагогическа практика за учители в начален етап

Изх. № РУО1-7093/02.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 10.03.2021 г. от 10.10 ч. до 10.50 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Мога да пиша и изговарям правилно глаголите“ с учител Елица Илийчовска.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да изпратят съобщение до 09.03.2021 г. на eлектронна поща с адрес: [email protected]

Заявилите желание за участие учители ще получат по имейл код за достъп на 10.03.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                            

СОФИЯ-ГРАД