Открита педагогическа практика на тема „Майсторски клас с изобразителни техники“

Изх. № РУО1-5950/05.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение иа Годишния план за учебната 2019/ 2020 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 37 „Вълшебство“,организира открити педагогически практики с учители и директори от ДГ на тема „Майсторски клас с изобразителни техники.“Откритите педагогически практики ще се проведат на 11.03.2020 г. от 13:00 часа в „ДГ № 37 „Вълшебство“, ул. „Белмекен“, №1, районВитоша.За участие в откритите практики е необходима предварителна регистрация на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeib0odTid-Gmr4kl2pYqwt6giGW53JAZHgkwioLnQsRot9dA/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД