Открита педагогическа практика по английски език и ИТ в Първа АЕГ

Изх. № РУО1-4653/14.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4123/09.02.2024 г. от директора на Първа АЕГ, Ви уведомявам, че на 22.02.2024 г. (четвъртък) от 12:30 ч. в VIII клас в Първа английска езикова гимназия ще се проведе открит интегриран интерактивен урок по английски език и информационни технологии на тема „Colours and their meanings: vocabulary and website design“, с учители Ивиана Станковска и Симеон Цветков.

Моля да уведомите учителите по английски език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва в срок до 16:00 ч. на 20.02.2024 г.  да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJW97XicSefRjb3gr8GNhKJIqrlUyJcdKMUQGKTalux6c7TQ/viewform?usp=sf_link

Учителите, попълнили формуляра, ще получат потвърждение на посочения имейл на 21.02.2024 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД