Открита педагогическа практика по БЕЛ за втори гимназиален етап

Изх. № РУО1-13739/08.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2021/2022 година на 14.04.2022 г. РУО – София-град организира онлайн открити педагогически практики на тема „Прилагане на новата учебна програма по БЕЛ в XII клас“. Практиките ще бъдат представени във виртуалната зала на РУО – София-град, както следва:

  1. „Прилагане на лексикалната норма в речевата практика“ – Евелина Атанасова, НТБГ, с начало 14.00 ч.
  2. „Човекът, трудът и творчеството“ – Илвие Конедарева, 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, с начало 15.00 ч.

Моля да уведомите учителите по БЕЛ от повереното Ви училище.

Желаещите да наблюдават практиките и да вземат участие в дискусията в срок до 13.04.2022 г. следва да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/eag25U9b9yqAi6et6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието на науката)