Открита педагогическа практика по БЕЛ за първи и втори гимназиален етап

Изх. № РУО1-951/13.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 година РУО – София-град организира на 24.01.2023 г. от 15.00 ч. открита педагогическа практика на тема „Обучение на учениците за изграждане на текст в първи гимназиален етап“. Урокът за изграждане на текст резюме в IX клас ще бъде проведен в СГСАГ „Христо Ботев“ от Светла Христова – учител по БЕЛ в същото училище.

Моля да уведомите учителите по БЕЛ в повереното Ви училище. Желаещите да присъстват на практиката и да вземат участие в дискусията в срок до 20.01.2023 г. следва да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/dkjpnrFLggkcyBhu9

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД