Открита педагогическа практика по БЕЛ

Изх. №РУО1-11467/24.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за 2022/2023 учебна година на 02.05.2023 г. РУО – София-град организира открита педагогическа практика на тема „Обучение на учениците за изграждане на текст в първи гимназиален етап“ – урок „Публично изказване“. На заниманието ще бъде представен за обсъждане урок с ученици от X клас на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, проведен на 7 април 2023 г. от Росица Бекова – учител по БЕЛ в същото училище. Заснетият урок предлага подход, който провокира и стимулира търсенето на алтернативни методически и съдържателни решения.

Педагогическата практика ще се проведе на 02.05.2023 г., вторник, от 14.30 ч. в кинозалата на 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Моля да уведомите учителите по БЕЛ в повереното Ви училище. Полезно за желаещите да присъстват на практиката и да вземат участие в дискусията е да си припомнят особеностите на устните жанрове в първи гимназиален етап на средната образователна степен. Срокът за  регистрация е до 01.05.2023 г. на следния линк: https://forms.gle/aryQU9VSx2HNDzTq8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД